Barbora

04.12.2019 09:54

V tento adventní čas přichází tradice, kdy se vydáváme do přírody pro větvičku nejčastěji z třešně. Podle tradice by se měla větvička uříznout s prvním slunečním paprskem z třešně staré alespoň 10 let a odnést do domu, kde žije neprovdaná dívka. Pokud větvička na Štědrý den rozkvete, je to znamení, že se v dalším roce vdá. Trhají se i větvičky zlatého deště – pro hezčí dekoraci. Prožijte pěkný den v přírodě a větvičky uložíte do vázy .Každá neprovdaná dívka si pečlivě hlídá tu svou, o kterou se bude po vánoční čas starat, dávat jí každý den čistou vodu, aby jí na štědrý den vykvetla.
A co dává jméno Barbora svým nositelkám?
Jméno Barbora vzniklo z řeckého slova „barbaros", znamenajícího cizinec. Do latiny bylo jméno přepsáno jako „barbara", s označením ženy, která byla cizinkou.
Legenda o svaté Barboře je dojemná, sentimentální, ale i krutá. Svatá Barbora zemřela mučednickou smrtí v roce 305. Za křesťanské přesvědčení trýznil dívku nejdříve její otec, pak ji odvedl к římskému prokurátorovi, který ji podrobil hrůzným mukám. Umírající ji vláčeli nahou na popraviště, kde jí vlastní otec sťal hlavu. Barbora byla zapsána do seznamu křesťanských mučedníků, a protože nebyla římskou občankou, byla zapsána jako „Barbara". Barbořiny ostatky se dostaly do dómu sv. Marka v Benátkách. Málokterá světice má tolik patronátů, za svou si ji vzali architekti, horníci, kováři, zedníci a pokrývači, řezníci, kuchaři, ale i děvčata, dělostřelci, zajatci a další.
Číslo jména 3 / 30 (2+1+9 + 2 + 6 + 9 + 1 = 30 = 3 + 0 = 3)
Trojka je číslem aktivity, originality, tvořivosti, povinnosti a práce. Jste silná osobnost, máte před sebou velké možnosti, můžete dosáhnout skvělé kariéry, i když cesta vpřed se neobejde bez komplikací, ve kterých vás silně podrží potenciál vašeho jména. Dokážete těžit z minulosti, své zkušenosti převádíte do přítomnosti, a tak si i do budoucna vytváříte nová pole působnosti. Máte bohatou představivost, otevřený a vstřícný přístup к životu. Jste přizpůsobivá, upřímná a máte potřebu říkat všem, co si myslíte či cítíte. Dokážete se na situaci či problém podívat z obou stran. Nejste tak tvrdohlavá, abyste neviděla stanovisko druhého, a ani tak hrdá, abyste se nedokázala omluvit, když cítíte, že jste v neprávu. Číslo třicet vám dává bytostné nutkání vyjádřit svou osobnost, což se může projevovat buď pozitivním, nebo negativním způsobem. Máte neodolatelné osobní kouzlo a často se od ostatních viditelně lišíte. Milujete společenský život, jste ráda mezi lidmi a vycházíte s nimi dobře. Důležitá je pro vás komunikace. Někdy vás skličuje nedostatek lásky od okolí a až přehnaně vnímáte bolest a problémy druhých. Navzdory vnějšímu zdání jste obdařena romantickou duší.
Jméno Barbora je nejvhodnější pro dívky narozené ve vodním znamení Raka, Štíra a Ryb. Vždy je však potřeba přihlédnout k příjmení - tak aby nebylo karmicky zatížené - a s tím Vám velmi ráda pomohu já.