čínský rok Buvola

12.02.2021 10:22
Nový čínský rok - kovový Buvol 
Dne 12.února 2021 přichází nový čínský rok pod vládou Buvola s elementem v kovu. Loučíme se s inteligentní i společenskou Krysou, která nás provázela rokem 2020. Rok pomalého a rozvážného Buvola bude trvat do 1. února 2022, kdy ho pak vystřídá elegantní a impozantní Tygr.
Čínský horoskop se liší od ostatních horoskopů tím, že se k němu přidává 5 elementů, voda, oheň, dřevo, kov a země.
Co přináší element kovu? Je to ctižádostivost, nesmlouvavost, odvážnost, intenzivnost ve svých cílech vedených silnými city.
Co víme o znamení Buvola - charakteristika prozradí energie roku 2021.
Motto: Klidná síla a prosperita dosažená mravní cestou
Charakteristika: Charakteristickými rysy Buvola jsou sice pomalost a rozvážnost, zato však nesmírná píle, houževnatost a fyzická síla. Tito lidé se sunou dopředu pozvolna a klidně, zato však nezadržitelně. Jen těžko se dají ve svém postupu zadržet nebo odvrátit jiným směrem. Ke všemu přistupují s rozmyslem, vždy jim musíme dát dostatek času na to, aby se mohli rozhodnout. Na Buvola nikdy netlačme, v žádném směru na něj nespěchejme, nebylo by nám to nic platné, s Buvolem nic nepohne. Zbytečně bychom jej provokovali k zuřivosti. A Buvol dokáže zuřit. Jeho zlost trvá velmi dlouho a dokáže nadělat veliké škody, nejen na majetku. Buvol značně lpí na své rodině a dokáže ji hájit celou svou obrovskou silou. Muž bývá skutečným ochráncem, žena houževnatou matkou, která se o své děti dokáže postarat za všech okolností. Vše, co dělá, je solidní, důstojné a vyrovnané. Takové je i přátelství s tímto znamením. V partnerství bývá Buvol věrný a pozorný, jeho silnou stránkou je moudrost, pro kterou si jej lidé nejvíce váží. Nebývá příliš zábavný a hovorný společník – spíše poslouchá, než že by sám bavil. Když ale něco řekne, je v tom moudrost a ponaučení. Buvola je nutné brát takového, jaký je, nikdy se jej nepokoušejme předělat. Nesmíme mu lhát. Snese spíše pravdu, i kdyby byla sebetvrdší, než faleš, přetvářku nebo lež. Nerad se nechává vyrušovat ze svého klidu a nesnáší vše nové – nemá smysl pro dobrodružství a improvizaci a romantiky se od něj partner s největší pravděpodobností nedočká. Pokud se o ni Buvol z lásky pokusí, bude asi působit velmi směšně a neohrabaně.
Zvláštností čínského znamení je nadřazenost a podřízenost s jednotlivými znameními - tzv: Role sluhy a Role Pána:
Buvol – je pánem Tygra (nadřízený)
Buvol – je sluhou Psa (podřízený)
schválně si zjistěte, jak to máte v rodině, dále se svými příbuznými - koho jste sluha a čí jste pán?
Jak to má Buvol s ostatními znameními? Jaký bude rok pro ostatní znamení souvisí s tím, jaký má s buvolem vzájemný vztah.
Vzájemné vztahy – Buvol a..
Krysa – kompatibilní vztah, dokáží se spolu radovat, smát se, spřádat plány
Buvol – dokáží si porozumět a být šťastní, i když se zrovna moc neužijí, jsou vážní
Tygr – střet osobností, rivalita, oba chtějí vládnout, spojení se nedoporučuje
Králík – solidní vztah za předpokladu, že Buvol bude mít poslední slovo
Drak – neutrální vztah, jednou nahoře, jednou dole
Had – velice kompatibilní vztah, plný pochopení a vzájemné úcty
Kůň – tomuto spojení se vyhýbejte na sto honů, ušetříte si zklamání
Koza – (opozice)průměrný vztah při velké toleranci. Koza je parádivá, rozmarná
Opice – velice rozdílné povahy, Opice se ráda baví a Buvol je konzervativní
Pes – nemají mnoho společného, Pes je pro klidný rodinný život, Buvol chce vládnout
Kohout – je ten pravý pro Buvola, vnáší do života nejvíce slunečních paprsků
Vepř – přijatelný vztah, oba mají rádi přírodu, dobré jídlo, milování
V jakém čínském roku jste se narodili najdete na stránkách najdise.cz v kolonce čínský horoskop.
Přeji příjemný čínský rok