Helena

18.08.2019 10:02

Dnes slaví svátek Heleny

Co jim dává toto jméno?

Helena je původem řecké jméno, ve starém Řecku znamenala „Helene" pochodeň či světlo, přeneseně znamená „světlo v temnotách". Jméno značí tu pochodeň, která svítí a může způsobit požár. Hoří „sama ze sebe", tedy spalováním sebe samé, což se dá vysvětlit jako sebezničení či sebeobětování. Navíc někdo musí pochodeň držet, ovládat, je tedy někým manipulována. Může být ovládána myšlenkami, ale může také způsobit ničivý požár. Nejslavnější postava krásné Heleny byla „pochodní" a kvůli ní došlo к „požáru", který zlikvidoval výstavní město a způsobil smrt mnoha lidem... 
Svatá Helena je na rozdíl od své předchůdkyně historickou osobou. Narodila se roku 255 v dnešním Turecku, byla velice krásná a stala se manželkou pozdějšího římského císaře Constantina Chlora. Přijala křesťanskou víru, novou víru horlivě prosazovala a dala postavit četné chrámy. Podle legendy se vydala na pouť do Svaté země a prý nalezla zbytky kříže, na kterém byl ukřižován Kristus. Svatá Helena je oblíbenou světicí a lze ji označit za „pochodeň" víry. Stala se patronkou měst Frankfurtu, Pesara a Ascoli a vedle toho také ochraňuje barvíře, hledače pokladů a veškeré doly. 
Číslo jména 9/27 (8 + 5 + 3 + 5 + 5 + 1= 27 = 2 + 7 = 9) 
Vaše jméno nepostrádá dynamiku, aktivitu, svěžest, sympatie a krásu. Záleží vám na tom, jak vypadáte, ale nejste domýšlivá. Číslo devět má určitý mystický význam, dává vám velké mož-nosti a znamená velké činy. Devítka v sobě spojuje vlastnosti ostatních čísel a ne vždy přináší harmonii. A právě vaším největším úkolem v životě je dosáhnout vyváženosti ve všem, co děláte, nechcete-li být hříčkou osudu. Již Cicero prohlásil: „Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého." Jste důvěřivá a přímá, z čehož vyplývá snadná zranitelnost, často měníte nálady a trápíte se. Na druhé straně dokážete každou radost prožívat mnohem intenzivněji a hlouběji než ostatní. Potřebujete však, aby vás někdo stále ujišťoval, že jste milována. Máte citlivou povahu, cítíte potřebu pomáhat druhým. Jste oddaná a věrná, manželství je pro vás svátost. Máte nadání, jste povahou umělec. Často se mezi Helenami najdou význačné osobnosti, kterým se jiní obdivují. Číslo dvacet sedm s sebou nese mírumilovnost, družnost a pozorovací schopnosti, poctivost a otevřenost. Díky energii tohoto čísla působíte sebejistě a máte vrozené charizma. Jste citlivá, někdy až přecitlivělá, chápající a laskavá, máte dobré srdce. Tři pětky vám dávají houževnatost, ale také zvyšují hladinu prožívání a důsledkem toho trpíte výkyvy nálad, migrénami, bolestmi hlavy a zažívacími potížemi. Proč vše (i sama sebe) berete tak vážně, snadno podléháte iluzím a příliš citlivě reagujete na okolní situace? Důvěřujte více sama sobě! 
Jméno Helena je vhodné pro všechna astrologická znamení, ale nejskvělejší a nejzářivější budete ve znameních Býka, Raka, Lva, Panny a Kozoroha.