Irena

16.04.2019 10:07

16. dubna slaví svátek všechny Ireny :-) :-)

Co Vám dává toto jméno?
Jméno Irena pochází z řeckého slova „eirene" znamenajícího mír. Význam tohoto slova je „mírumilovná, klidná", tedy „toužící po tom, aby se vše řešilo v klidu a harmonii". 
Jméno Irena je krátké, zvučné a příjemně znějící. Pod vlivem již zmíněných dívčích románů maminky chtěly mít dceru „eirene", tedy příjemnou, klidnou, vlídnou, usměvavou, ale také aktivní, která se dovede spolehnout sama na sebe, umí jednat s lidmi a vždy si v životě najde svou cestu a místo. Spoléhají se a jsou přesvědčeny, že jejich dcera život zvládne a energie jejího jména jí pomůže překlenout se přes různá úskalí života, spory, závist a intriky v osobním i pracovním životě. 
Nositelka jména je zvýhodněna tím, že vždy bude mít pocit, že se s jejím jménem „dobře žije", bude ostatními přijímáno sympaticky a energie jména bude způsobovat, že sama Irena bude ostatním sympatická. A to je vklad do života, se kterým se dá ledacos podniknout. Ireny, nezkazte to! 
Číslo jména 2/11 
(9+ 9 + 5 + 5 + 1= 29 = 2 + 9-11 = 1 + 1= 2) 
Irena je dynamická moderní dívka či žena se zodpovědným přístupem к životu. Číslo dvě je symbolem vstřícnosti, rozvahy a taktu a značí touhu po rovnováze a harmonii. Mocné číslo jedenáct vám přináší vysoké ambice, podnikavost, vědomí vlastní důležitosti, lásku к bližnímu a schopnost ovlivňovat ostatní. Energie tohoto čísla dovoluje realizovat smělé plány. Toto číslo reprezentují dvě jedničky, které stojí proti sobě, tedy dvě protikladné situace a dva cíle, které musí najít společnou cestu. Z toho důvodu je vám někdy těžké porozumět a řadu nedorozumění (často bezděčně) vyvoláváte samy. Překypující síla se může obrátit proti vám samotným a v takovém případě propadnete netrpělivosti, vzteku, dokážete být velmi tvrdohlavá a vzpurná. Důležitá je pro vás rodina a blízké osoby. Vše, co děláte, i všechny úspěchy, pro vás mají cenu, jen pokud je můžete sdílet s někým, koho milujete. Platí u vás, že čím více budete mít lásky, tím lehčeji půjdete životem. Vaším mottem je arabské přísloví „Nejdražší poklad je láska mezi lidmi." Někdy ale řešíte velké dilema - bytostně toužíte po lásce, ale obáváte se bolestivého zklamání. Jste občas přehnaně opatrná a nedůvěřivá, máte obavy z vlastních emocí a instinktů. Snažte se pokusit proměnit svůj strach v sílu! 
Jméno je vhodné pro všechna astrologická znamení, ale je důležitá harmonie s příjmením a datem narození.