Jaro - Beran

21.03.2020 11:59

20. března ve 4:50 začalo astronomické Jaro. 

Začíná nový astrologický rok, prožíváme jarní rovnodennost. Je první jarní den  :-)
Citlivé a vnímavé znamení Ryb střídá ohnivý, aktivní a průbojný Beran. Zimní, chladné a tiché období ukončuje svou vládu a do popředí se dostává období na které se mnozí těšíme - období rozpuku, krásná zelená barva střídá zimní šeď, období tulipánů, narcisů, konvalinek, šeříků a teplejšího počasí.
Berani, nastává vaše nejpříznivější období v roce. Využijte jej pro nové plány, nové cíle, sršíte nápady - zapisujte si je, nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit.
Jaké energie nás budou obklopovat?
Beran ztělesňuje vůli k životu k sebeprosazování a bojovnost.
Archetypem tohoto znamení je vůdce, nadšenec, průkopník, válečník, odvážlivec a nadšenec.
Vládnoucí planeta je Mars, rudá planeta pojmenovaná po Bohu války, která symbolizuje energii, zdraví, sílu, zbraně, muže bojovníka s vůdčími schopnostmi.
K Beranům je také přiřazen z pohledu astrologie 1. Dům – ten představuje naši osobnost jako takovou, jak přistupujeme k životu, jak se prezentujeme, jak se prosazujeme, naše vlastní Já – naše schopnosti a činy.
Berani překypují energií a tvůrčími myšlenkami. V tomto ohnivém znamení jsou narozeni lidé, kteří srší elánem, nadšením, bývají většinou dobře naladění. Jsou přesvědčeni, že svět je tu od toho, aby jej zkoumali a dobývali. Jsou od přírody troufalí a vrhají se po hlavě do různých projektů a činností. Berani jsou vůdcové a průkopníci a dokonce i nejklidnější z nich chtějí být v něčem nejlepší. Mají rádi akce, zřídkakdy je zahlédnete sedět s rukama v klíně. Jsou kombinací aktivního těla a odvážného, podnikavého ducha a tvrdošíjně se snaží stát v čele každého dění. Mezi jejich silné stránky rozhodně nepatří trpělivost, takže je neomylně poznáte podle přímého vystupování, rázného jednání a nedostatku jemnosti a taktu. Přílišná netrpělivost je často činí vznětlivými, náchylnými ke zbrklým a neuváženým činům. Přesto však se dobře vyrovnávají s krizemi, a to díky schopnosti nebojácně čelit potížím a řešit je přímo, bez dlouhých odkladů.
Nabiti adrenalinem nemají čas zdržovat se maličkostmi, jsou věčně ve spěchu a nejlépe se cítí, když s elánem sobě vlastním rozjíždějí nové projekty.
Ohnivé znamení berana touží v zaměstnání nebo podnikání uspět. Vyhledává práci, která si žádá sílu, elán a plné nasazení, nebaví je práce otrocká a statická. Vyhledávají práci pod napětím, je pro ně vhodné podnikání, nebo práce u policie, soudu, vojska, najdeme zde povolání jako hasič, chirurg, mechanik, architekt, konstruktér, politik, herec, zubař, sportovec, řemeslník, řezník i technické profese.
Mezi naše slavné Berany můžeme zařadit – herečky Dagmar Havlová, Naďa Konvalinková, herci – Jiří Bartoška, Zdeněk Svěrák, Pavel Kříž, Vlasta Burian, spisovatelé Jan Drda, J.A Komenský, Bohumil Hrabal, Josef Čapek, Halina Pawlowská, v hudební oblasti pak Dalibor Janda, Karel Kryl a Lucie Bílá.
Ze světově proslulých můžeme jmenovat –herečka Claudia Cardinálová, proslulý milovník Giacomo Casanova, spisovatelka Betty mc Donaldová, malíři Vincent van Gogh a Leonardo da Vinci a komik Charles Chaplin, Viktoria Backham, Edie murphy, alec Baldwin, RusselCrowe, Diana Ross a Elton John.