Josef

19.03.2019 11:08

Dnes slaví svůj svátek všichni Josefové, Pepíci..

Co Vám dává toto jméno?
Základem jména Josef je hebrejské „Jóséph", označující „toho, kdo bude pokračovat". To velice úzce souvisí s výkladem v knize Genesis, kde se dočteme, že Jákob a Ráchel nemohli mít děti, což pro ženu představovalo potupu. Až Bůh si vzpomněl na Ráchel, počala a porodila syna a dala mu jméno Josef. Toto jméno zvolila příznačně jako přání či modlitbu, ať „Bůh pokračuje а к jednomu synu jí přidá dalšího". Modlitba se vyplnila a Jákob s Ráchel měli ještě několik synů.
Je to jméno očekávající hodnotné naplnění života, к němuž patří rodina, děti, a také uznaní. Jméno bylo vždy chápáno jako potenciál dobra, prospěšnosti a mravní zodpovědnosti a má velký předpoklad pro úspěch, uznání a úctu. Současný Josef bude svoje jméno prožívat bez problémů a s největší pravděpodobností na něho bude působit příznivě. U nás se potenciál jména vyhranil během tří století tak, že základní historický vklad nabyl zobecnění, které se dá vyjádřit jako „spolehlivá solidnost". Rodiče dávající svému synovi jméno Josef, si podvědomě přejí, aby byl laskavý, vlídný, sloužil správné věci, aby konal dobro a byl prospěšný jiným. Ale bohatý potenciál jména a jeho výrazná energie má smysl jen tehdy, když se setkají s osobou plně připravenou, neboť čím silnější má jméno „náboj", tím vyšší klade nároky na nositele. Přináší i nebezpečí přílišného sebevědomí, nadřazenosti a „opojení sám sebou". Někteří jedinci jsou mezním dokladem toho, jak fatálně se může osud člověka zvrtnout, pokud není vybaven odpovídajícími osobnostními charakterovými kvalitami, jako tomu například bylo u německého lékaře SS Josefa Mengeleho, nacistického představitele Josepha Goebbelse, diktátora Josifa Vissarionoviče Džugašviliho, známého též jako Stalin, a bohužel i mnohých dalších.
Číslo jména 1 /10 (1+6+1+5 + 6 = 19 = 1 + 9 = 10=1 + 0=1)
Tradiční české jméno Josef s sebou nese energii, odvahu a touhu být něčím. Patří к vám i určitý pocit nadřazenosti, cítíte se být „výjimeční" a toužíte vyniknout za každou cenu. Měli byste se vyvarovat přehnané euforie, neboť by mohlo dojít к překročení hranice a vaše nadání a talent by již nesloužily rozvoji a úspěchu. Ale hodně záleží i na příjmení Vlivem jedničky žijete naplno a neustále jste v pohybu. Ve svém životě potřebujete vždy určitou míru samostatnosti a volnosti. I když na mnohé můžete působit „velitelsky" a nepřístupně, uvnitř jste silně citově založené bytosti. Spoléháte se především sami na sebe a dokážete pro své vysněné cíle tvrdě pracovat. Jste nesmírně sebekritičtí i kritičtí к ostatním. Jste schopni vřelé lásky, ale i sžíravé nenávisti. Některé devatenáctky pociťují jistý vnitřní neklid a neustále hledají něco či někoho lepšího. Dvojité šestky by vás měly varovat - neumíte příliš dobře zacházet s penězi a dokážete během několika minut utratit vše, co máte u sebe. Při negativní vibraci vás může ovlivňovat panovačnost, náladovost, nesoudnost a neurotické sklony. Omezit, či ještě lépe vynechat byste měli alkohol a kouření, které na vás působí extrémně Škodlivě. Nebuďte tak důvěřiví, někdy se necháte snadno ovlivnit. Nenoste u sebe větší obnos peněz!
Spokojenost se svým životem bude mít Josef narozený v ohnivých znameních (Beran, Lev, Střelec), v zemských znameních (Býk, Panna, Kozoroh) a také ve Vodnáři. Komplikovanější život, zvláště po citové stránce, a také náladovost a problémy v partnerském vztahu lze očekávat ve vodních znameních (Rak, Štír, Ryby), nerozhodnost a pohodlnost vás bude provázet ve Vahách, vytrvalost a zodpovědnost bude postrádat v Blížencích.