Karel - Karla

04.11.2019 13:27

Dnes slaví svátek Karel a Karla

Karel - Číslo jména 2/20 (2 +1+9+5+3= 20 = 2 + 0 = 2)
Jméno Karel s sebou nese aktivitu, přímost, zodpovědnost, poctivost jednání a vystupování. Číslo dvě je symbolem diplomacie. Je to sudé Číslo, které představuje vyrovnanost a rovnováhu. Znamená také spravedlnost, nestrannost, ohleduplnost a nesobeckost. Jste velmi praktičtí a manuálně zruční. Dvojka v sobě skrývá velké možnosti vývoje, ale záleží jen na nositeli, jak jich dokáže využít. Bohužel někteří jedinci tyto možnosti „vyplýtvají" a ne-jsou schopni daný potenciál jména efektivně využít. V kabale je dvacítka symbolem zdraví, víry a pravdy. Toto číslo značí otevřenost a spolupráci, ale také prudké změny a vývoj. Přináší vám skvělé organizační a koordinační schopnosti a jsou z vás skvělí vyjednavači nebo zprostředkovatelé. Spravedlnost a vzájemný respekt jsou pro vás důležité. Stejně jako číslo dvě je i dvacítka dualistické číslo, z čehož pramení, že velmi špatně snášíte samotu. To vše samozřejmě ještě umocňuje, pokud je dvojka dnem či měsícem (únor nebo listopad) vašeho narození. Pro vás je velmi důležité příjmem - více na straně 9, mělo by být v harmonii, jinak lze očekávat životní komplikace.
Karla - 2+1+9+3+1 = 16 / 7 Číslo 7 je symbolem zkušenosti, moudrosti a záhadnosti.
Klady: Nositelé jmen tohoto mezisoučtu se vyznačují společenskostí, mohutnou aktivní fantazií, velmi dobrými pozorovacími schopnostmi, ctižádostí, odvahou, dobyvačností, obezřetností, nebojácností, tíhnou к dokonalosti. Dokážou na sebe vzít odpovědnost. Mají v sobě mnoho tvůrčí energie. Nechybí jim smysl pro harmonii, spolupráci a jasný názor na to, co je v životě dobré a co špatné.
Zápory: Jedinci by si měli dát pozor na sobectví, intriky, povýšenost, podezíravost, nedůvěřivost, neopatrnost, zneužívání ostatních, dogmatismus a přílišnou uzavřenost. Zpravidla mají obtíže s důvěrou v sebe sama a druhé. Nedůvěřují svým citům a intuici. Stávají se pak zatrpklými, nejistými, trpí duševním napětím a mají sklony к sebepoškozování. Bývají chladní a vypočítaví. Vyvarovat by se měli zlostnosti, nevyrovnanosti, přecitlivělosti, přílišného povyšování se a snaze zasahovat do života jiných.
Je třeba se učit: přiznat omyly, přes které mohou dojít к poznání.