Kateřina

25.11.2019 10:54

Dnes 25.11. slaví svátek všechny Kateřiny

A jak je to s Vašim jménem?
Jméno Kateřina pochází z řeckého slova „katharos" znamenající Čistý, což v antickém Řecku znamenalo, že je „čistá duchem a myslí" a také „mravná a cudná"
Pohledem do historie - nejdůležitější sv. Kateřinou byla Kateřina Alexandrijská, egyptská princezna, která byla vzorem duchovní čistoty. Vyprávění o jejím životě patří к těm nejznámějším, nejbarvitějším a zároveň i nejkrásnějším legendám. Byla velice vzdělaná, učená a bystrá, ale také krásná. Dovedla přesvědčivě dokázat, proč víra v mnoho antických bohů nemůže soupeřit s křesťanskou vírou v Boha jediného.
Číslo jména 7/34
(2+1+2 + 5 + 9 + 9 + 5 + 1 = 34 = 3 + 4 = 7)
Sedmička je symbolem záhadnosti, číslo vám dává nezávislost, energii, inteligenci a velké schopnosti. Dvě jedničky prozrazují vaši touhu něco dokázat, ale mnohé z vás nedokáží využít svých skvělých schopností a nadání a byla by škoda nechat je leností zahálet. Jen těžko přijímáte názory druhých, chcete všechno poznat a pochopit sama. Dvě dvojky vám přinášejí vyrovnanost, ale mohou znamenat i potíže v citové oblasti. Dvě pětky vám dávají nebojácnost a odvahu, dvě devítky přidávají aktivitu a schopnost naladit se na druhého člověka. Máte „vnitřní hlas", kdy snadno odhadnete, co chce dotyčný slyšet, a skrytě s ním manipulujete. Nejvhodnější doba pro založení rodiny je u vás okolo 30 let, kdy jste již vyzrálá a víte, co chcete. Spokojený život si nedokážete představit bez harmonického partnerského vztahu, ale ve vztahu potřebujete prostor, proto hledáte partnera, který na vás nebude závislý a nebude vás omezovat. Při negativním působení se u vás může projevit panovačnost, vychytralost, neupřímnost, sklon к intrikám a zmatkům, nervozita a zneužívání lidí.
Jméno Kateřina j e vhodné zejména u narozených v ohnivém znamení (Beran, Lev a Střelec), „sluší" i Pannám a Vodnářům. Naopak nejméně vhodné je pro znamení Raka, Býka a Vah.