Marie

12.09.2019 09:32

Dnes 12.9 mají svátek Marie

Co dává toto jméno svým nositelkám?
A jak je to s Vašim jménem?
Marie je nejznámějším ženským jménem s velmi komplikovaným původem a významem. Neprůhlednost vzniku jména pramení z nejasných egyptsko-hebrejsko-aramejských zdrojů. Původní varianta jména je Mirjam či Marjam. Slovo Mirjam je chápáno jako složenina „Mir + jam", kdy mir- znamená milovaná a -ja je zástupným vyjádřením Hospodinova jména „Jahve". Význam jména lze volně přeložit jako „milována Bohem".
Nejznámější je biblická postava a matka Ježíše Krista Panna Maria, jejíž příběh inspiroval všechny významné umělce všech století, Další biblickou postavou je Marie Magdalena (česky také Máří Magdalena), která byla podle podání Nového zákona učednicí Ježíše Krista. Stoupající úcta к Panně Marii stála u vzniku řady mariánských svátků.
Jméno Marie je považováno za synonymum ženství. Vychází ze dvou základních složek potenciálu jména - „Bohem milována" a „hořkost" či „trpící". To značí určitou dvoupólovost mezi životodárným posláním ženy a „hořkostí", které toto poslání doprovází, tedy obětavost, nesobectví, nezištnost, trpělivost... Jméno dokáže působit na vědomí svých nositelek v tom smyslu, že náplň lidského života je v poslání či úkolu a ve vytýčení nějakého cíle. Cesta к tomuto cíli však nebude jednoduchá a bude ji doprovázet řada rizik a nebezpečí. Je to jméno nesoucí v sobě hluboké sebepoznání a posouzení vlastní životní pozice ze všech možných stran a úhlů.
Číslo jména 1 /10
(4 +1+9 + 9 + 5 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1+0 = 1)
Světové jméno Marie si nese potenciál pracovitosti, obětavosti, laskavosti a mateřství. Číslo jedna je číslo osobního ega a představuje rozhodnost a tvořivost. Máte silný smysl pro vlastní hodnotu a vyžadujete respekt okolí, což se vám většinou daří. Ostatní čísla vám mohou jen závidět tu vůli uspět a vést. Jste přímá a jasně se vyjadřujete. Desítka je symbolem pracovitosti a zásadovosti. Jste soběstačná, hrdá a vždy spoléháte především sama na sebe. Máte schopnost organizovat a řídit všechno a všechny kolem. Největší vaší slabinou je hrdost, někdy přehnaně lpíte na svých názorech. Dvě devítky vám umožňují vžít se do pocitů ostatních, orientovat se v různých situacích a jste zpravidla dobrým psychologem. Střežíte si své soukromí a udržujete si ve vztahu s jinými určitou rezervovanost. Nesnášíte kritiku, ale sama ráda kritizujete. Nepodaří-h se vám dosáhnout, čeho jste chtěla, snadno propadáte smutku, podráždění a depresi. Je pro vás důležitá láska, harmonický partnerský vztah a rodina. Dokážete se pro své nejbližší zcela obětovat, ale hrozí až chorobná závislost na druhých, žárlivost, panovačnost a tvrdohlavost. Pozor na neústupnost, nadřazenost a odtažitost!
Jméno Marie je vhodné pro všechna astrologická znamení.
Samozřejmě se musí přihlédnout k příjmení a zda se k němu hodí, aby nezatěžovalo karmicky - a s tím se můžete obracet na mě, ráda Vám s tím pomohu.
S láskou Renata Tara