Marta

29.07.2019 12:04

Dnes mají svátek Martičky❤️❤️
Hodně lásky, zdraví štěstí a spokojenosti!!! 
A co Vám dává toto jméno?
Jméno Marta pochází z aramejštiny, jazyka, kterým se dříve mluvilo v Palestině. Marta, tedy „marthá" znamená paní, v širším slova smyslu „pečlivá" či „dobrá hospodyně".
Marta spolu se sestrou Marií a bratrem Lazarem patřili к nejvěrnějším Ježíšovým přátelům. Ježíš je rád navštěvoval a Marta, jak byla zvyklá, se starala o pohoštění. Její sestra seděla u Ježíše a naslouchala mu. Marta se obrátila na Ježíše a řekla mu: „Pane, nevidíš, co mám práce? Řekni jí, ať mi pomůže." A on jí odpověděl větou, ve které je skryt význam jména: „Marto, Marto, jsi pečlivá a staráš se o mnoho věcí. Jedno vsak je potřebné a Marie si zvolila to lepší - oč nikdy přijde." Jinými slovy, duchovní život a poznání mají větší význam než domácí práce a povinnosti. Ty jsou také nutné, ale nesmí se to s nimi přehánět! Tento biblický výklad jména jasně naznačil, jaký význam má potenciál jména Marta a jakým směrem se má dnešní moderní Marta ubírat. 
Číslo jména 8/17 (4 +1 + 9 + 2+1 = 17 = 1 + 7 = 8) 
Jméno Marta s sebou nese pocit spokojenosti, trpělivost, opatrnost a poctivost. Číslo osm představuje vysokou úroveň energie, velkorysost a pohotovost. Ale vibrace Čísla osm je silná a složitá, proto je velmi těžké dostat ji do pohybu a správně usměrnit. Pokud se vám to podaří, otevře se před vámi velké množství možností, a tím i představivost a podnikavost. Vaše štěstí spočívá ve stabilitě a vyváženosti všeho, do čeho se pustíte. Celý život se učíte udržovat v rovnováze svou sílu, energii a city, ale snadno se necháte z rovnováhy vyvést. Číslo sedmnáct symbolizuje lásku a mír a dává vám pracovitost a ukázněnost. Stojíte nohama pevně na zemi a přijímáte život se vším všudy. Citově dozráváte později, ale hodně pro vás znamená manželství a rodina. Při negativní vibraci jste sentimentální, trápíte se černými vzpomínkami a smutnou minulostí. Také dokážete být tvrdohlavá, svéhlavá a máte sklony к terorizování druhých. 
Jméno Marta je vhodné pro všechna astrologická znamení, jen větší problémy v partnerských vztazích lze očekávat ve znamení Blíženců, Vah a Kozoroha