Novoluní v Blížencích

13.06.2018 11:10
Dnes 13. 6. 2015 ve 21,45 hod proběhne novoluní v Blížencích. Blíženci - naplánujte si nové projekty, nové akce, nové cíle, které chcete dosáhnout - nastala vaše nejpříhodnější doba, tak ji využijte !!!
A jaké energie nás obklopují v tomto znamení?
Jsou zaměřeny na komunikaci - slova mají velký vliv, dokáží změnit životy lidí, pohnout světem, zkomplikovat situace, ale také dokáží v mnoha směrech pomoci. Měli byste si tuto sílu uvědomit a chovat se zodpovědně, rozmyslet se nad tím, než něco řeknete, slova nejdou vrátit zpátky. Hlídejte si svoje myšlenky, naučte se s nimi hospodařit, věnujte pozornost své osobě, přemýšlejte a mluvte o sobě, klidně i sami se sebou. Dejte světu najevo svou komunikací jak jste dobří a co všechno umíte – vhodné období pro pracovní pohovory. Pouštějte z úst příjemná slova – vyplatí se vám to!
Vypusťte své přání do éteru - v těchto dnech se přání, která vyšleme vzduchem plní!!!
Naučit se správné komunikaci se učíme celý život. Umění komunikace je také přesně vědět, kdy mlčet a kdy se ozvat. Zde je na místě citát Budhy: "Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho."
Odpovězte si na tyto otázky: Víte, jakou váhu mají vyřčená slova? Hlídáte si svoje myšlenky? Umíte se prosadit?
Víte, v čem jste výjimeční, dokonalí, co umíte?
Vzděláváte se? Máte přehled? Zjišťujete si informace?
Nejdříve myslíte a pak jednáte? Promýšlíte si věci dopředu?
Zdraví - Kterým orgánům věnovat pozornost - plíce, průdušky, dýchací cesty, problémy s rukama, bolest rukou, zranění rukou. Nezapomeňte, že dýchání je život, nepodceňujte jej!
Afirmace pro tyto dny:
Jsem komunikativní člověk. Vážím svá slova, má komunikace je čistá. O sobě i o druhých mluvím laskavě. Všechna má slova plynou z mého milujícího nitra.