Renata

13.10.2019 10:13

13. října slaví svátek Renaty

A co nám dává toto jméno?
Jméno Renata či Renáta vzniklo z latinského „renatus", kdy „re-" má význam znovu a ,,-natus" si snadno spojíme s narozením, což dohromady znamená „znovuzrozený či obrozený". Tímto potenciálem si jméno vždy neslo kredit určité výjimečnosti.
Jméno Renata je libozvučné, příjemné, působí nápaditě a přináší s sebou „něco nového" či „nové oživení". Potenciál „znovuzrození" je vnímám nejen jako změna samotné nositelky, ale i jako změna myšlenek či představ. Vždy se těšilo respektu a bylo určitým synonymem pro samostatnost a uplatnění ženy. To platí dodnes, jméno vyjadřuje pozitivní pomoc v aktivitě vyniknout, přidává úsilí, snahu, vlastní iniciativu a sebeuplatnění. Tím dává Renatě významné šance na úspěšný život a je jen na nositelce jména, aby důvěru, kterou jménem dostává, nezklamala. Nezapomínejte přitom na slova Alberta Einsteina: „Nechtěj být jen člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí."
Číslo jména 5/23 (9 + 5 + 5 + 1 + 2 + 1= 23 = 2 + 3 = 5)
Jméno Renata vám dává ohromný potenciál možností a záleží jen na vás, zda je dokážete využít. Číslo pět je číslem všestrannosti, pohybu a komunikace. Patří к vám i bystrost a pohotovost a jste ochotna riskovat a nést svou kůži na trh i tam, kde by se ostatní zastavili. Jste společenská a máte přirozený šarm. Toužíte po úspěchu, což zesilují i vaše dvě jedničky. Máte zájem o nové věci, a jste přímo posedlákaždou změnou, pro vše nové vzplanete a jste ochotna i hodně riskovat. Ve svých činech a rozhodování jste rychlá až impulzivní. Číslo pět vám dává složitou a mnohostrannou povahu, není jednoduché se ve vás vyznat, potíž je v tom, že ani vy se sama v sobě nevyznáte. Dvě pětky přidávají houževnatost, ale i citlivost, kterou je někdy obtížné udržet pod kontrolou. Z problémů a ran osudu se dokážete poměrně rychle dostat. Pozor na výbušnost, náladovost, nedůtklivost, panovačnost a tvrdohlavost!
Jméno Renata je zejména vhodné pro znamení Vah, které vám přidává přizpůsobivost a objektivitu, a Vodnáře s jeho vynalézavostí a originalitou.