Splnění přání pomocí sklenice vody

05.02.2016 09:33

Splnění přání pomocí sklenice vody

Existuje mnoho metod využívajících lidského podvědomí. Tou nejsilnější a nejefektivnější, chceme-li dosáhnout splnění nějakého přání nebo přijmout nějaké rozhodnutí, je metoda „Sklenice vody“. Dostala se k nám ze starého Tibetu. Uplatněte ji, když si přejete, aby se vám něco vyplnilo. Metoda skutečně funguje, hlavní je nepochybovat o tom, co děláte. Určitě se vám to podaří.

Jak ji použít? Nic složitého v tom není.

1. Nejprve si napište na papír myšlenkovou formuli. Například: „Jsem šťastný člověk. Přitahuji úspěch, zdraví a pozitivní energii. Každý den jsem mladší a hezčí…“ 

2. Nahoru na papír postavte sklenici vody, nejlépe pramenité nebo z tajícího ledu.

3. Potom si promněte dlaně. Teplo, které na nich ucítíte, je vaší energií. Přiložte dlaně ke stranám sklenice, ale nedotkněte se jí.

4. Opakujte nahlas, co jste si zapsali. Snažte se přitom si s maximální přesností představit to, co říkáte.

5. Pak vodu vypijte.

Tuto proceduru provádějte buď před spaním nebo těsně po probuzení. Zkuste to, tahle metoda funguje s velkou efektivitou!

Na papír můžete napsat jakékoli přání. Hlavní je nepoužívat částici „ne“. Formulace musejí být krajně konkrétní a logické.

Proč mám myšlenkovou formuli zapisovat na papír?» — zeptáte se možná.

Odpověď je jednoduchá. Když své myšlenky zapisujeme, získávají doplňující sílu. Slova mohou nabít vodu informací obsaženou v jejich smyslu.

Vědecké výzkumy ukázaly, že když naplníme láhve vodou, nalepíme na ně papírky s pěknými slovy a zmrazíme je, pod mikroskopem se pak ukážou překrásné ledové krystaly takové vody. Uděláme-li to samé, ale na papírek napíšeme hrubé výrazy, uvidíme nepodařené ledové krystalky. Proč to tak je, na to věda zatím neumí odpovědět.

Energie vašich rukou posiluje váš záměr a nabíjí vodu. Abyste mezi dlaněmi cítili silný shluk energie, budete muset postup procvičovat několik týdnů.