Tereza

15.10.2019 10:07

15. října slaví svátek Tereza

A co Vám dává toto jméno?
Jméno Tereza má řecký původ, jeho vznik se odvozuje od řeckých slov jako „teresis" znamenající „ochranu, opatrování, bezpečí", dále „therizein", tj. „sklízetúrodu", a konečně „theros", což značí „letní období", tedy bohatství přírody a plodnosti. V širším výkladu to znamená „radostné očekávání narození dítěte, lásku, ochranu a péči".
Oblibu jména ve světě významně ovlivnila osobnost španělské Svaté Terezy z Avily (1515 - 1582), která mívala vidění a založila řád bosých karmelitanek
Z nedávné doby je známa Matka Tereza (1910 - 1997), katolická řeholnice, misionářka a humanitární pracovnice. V roce 1950 založila řeholní řád Misionářky milosrdenství, který pod jejím vedením proslul péčí o chudé a opuštěné nemocné v Indii i jinde ve světě. V roce 2003 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou jako Terezu z Kalkaty.
Číslo jména 3/30 (2+ 5 + 9 + 5 + 8 + 1= 30 = 3 + 0 = 3)
Jméno Tereza vám dává upřímnost a bezelstnost. Číslo tři je číslo mentální energie, ve vaší mysli se toho odehrává daleko víc, než se na první pohled zdá. Trojka je také číslem statečnosti, tvořivosti a samostatnosti, jste svědomitá, aktivní, máte před sebou velké možnosti a můžete dosáhnout skvělé kariéry. Chcete po sobě zanechat stopu a záleží jen na vaší rozhodnosti, vůli a trpělivosti. Máte ráda lidi, jste upřímná a míváte hodně přátel. Doká-žete se pro druhé obětovat. Dvě pětky přinášejí vysoký potenciál energie, která ovšem může vést к rozporuplnosti, podrážděnosti a výbušnosti, pokud nebude soustavně usměrňována a řízena. Číslo třicet vám dává představivost, bystrost a vynalézavost. Míváte štěstí v lásce, patříte mezi věrné zastánce rodiny a všechny své blízké opravdu milujete. Život berete velice vážně a nikdy neztrácíte naději a víru v lepší budoucnost.
Jméno Tereza je vhodné pro všechna astrologická znamení.