Tři králové

06.01.2019 12:06

Krásný Tříkrálový den!

Dnešním dnem nám končí vánoční čas. Ten nám začal, kdy jsme zapálili první svíčku na adventním věnci. Podle tradice se dnes odstrojuje vánoční stromek. 
6. ledna – den Tří králů –v tento den zazvoní zvonek u vašich domovních dveří – přichází koledníci a zpívají koledu - My tři králové jdeme k vám.. Kašpar, Melichar a Baltazar – podle pověsti tři mudrci přišli za Ježíškem do Betléma a nyní chodí po obydlí a nad dveře píšou svěcenou křídou písmena K+M+B nejsou to jejich iniciály, je to zkratka latinsky CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT – v překladu – Kristus žehnej tomuto domu. U nás tři králové už byli včera a náš dům je požehnán.
Váš dům také?