Meditace

Meditace

Založila jsem ve Víru meditační kroužek, kde se scházíme každé pondělí i středu (o prázdninách jen ve středu) v 18 hod. v mém duchovním a meditačním centru "Zahrada duše" - Vír 142. Vytvářím řízené meditace na uvolnění, odpočinek, posílení mysli, těla, ducha.

Co je to meditace?

Někteří lidé jsou toho názoru, že meditace představuje únik z našeho života, před našimi bolestivými pocity, nebo dokonce od reality samotné. Ve skutečnosti představuje meditace přesný opak. Meditace znamená vystoupit z hluku okolního světa a vrátit se zpět k jednoduché a klidné jasnosti tady a teď. Meditace znamená zastavit se a podívat se tváří v tvář realitě. V meditaci prozkoumáme naši mysl otevřeně a upřímně, aniž bychom cokoliv popírali.

Meditace je stav, ve kterém meditující zcela nebo zčásti zaměřuje svou pozornost dovnitř, na své myšlenky, pocity a tok energie, aby je sledoval a učil se je kontrolovat. Zároveň se meditující pokouší poznat původ svých myšlenek a pocitů i směr proudění energie.

Proč bych měl meditovat?

Zdroj síly, moudrosti a vyrovnanosti

Je velmi těžké zůstat v životě soustředěný a zároveň uvolněný. Místo toho, abychom se soustředili na jednu věc, necháváme se neustále rušit a rozptylovat našimi vlastními obavami a myšlenkami. Často se cítíme vyčerpaní a vyhořelí. Meditace dokáže tento stav zvrátit. Její blahodárný vliv na naši psychiku byl již mnohokrát prokázaný. Přesto jsou mnozí přesvědčeni, že meditace pro ně není vhodná. Pravděpodobně o ní nemají dostatečné množství informací...

Potřebu konečně vypnout, přijít opět na jiné myšlenky, vystoupit alespoň na chvíli z každodenního kolotoče povinností, zbavit se stresu, vytvořit si svůj vlastní prostor a možnost rozvíjet nové myšlenky a cíle - tato přání zná pravděpodobně většina z nás.

Obvykle získáváme potřebnou rovnováhu tím, že se prostě vyspíme, odpočineme si, zatančíme si, nebo se věnujeme nějaké své zálibě. Ne vždy jsme však schopni zbavit se napětí následujícím způsobem. A co potom? Pak jsme nuceni hledat jiné způsoby. A právě meditace se může stát jedním z nich, protože je to především metoda relaxační. Pro všechny vědecky ověřené metody relaxace platí, že tomu, kdo je ovládá, pomáhají nejen zůstat klidným, ale zároveň ho učí i alternativním způsobům reakce na stres. Stres může představovat zátěž v každodenním životě, se kterou se dokážeme klidně vypořádat, nebo nabude podobu chronické bolesti, která se snáší mnohem hůř .K životu plnému námahy a úsilí patří období odpočinku, uvolnění a relaxace. Zejména v případě chronického stresu, když nedokážeme najít způsob, jakým bychom mohli změnit situaci způsobující stres a všechny strategie, kterými se vůči němu bráníme, selhávají, je čas se zastavit, uklidnit se a najít alternativní cesty k jeho zvládnutí. Zde přicházíme my s meditačními technikami, za pomoci kterých je to skutečně možné.

6 pokladů meditace

V našem nitru leží ukrytých šest výjimečných schopností, které nám pomáhají pochopit duchovní cestu a překonávat vnitřní a vnější bariéry a překážky.

Pomocí meditace a dodržování etických principů dokážeme očistit našeho ducha, vědomí, intelekt a ego, dokážeme překonat falešné připoutání a špatné vlastnosti a dokážeme také proměnit energie destruktivní na energie pozitivní.

Tyto poklady jsou následující: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnitřní klid a mírnost. Tyto dosáhneš tehdy, když stáhneš ducha a smysly ze shonu vnějšího světa a soustředíš se na vnitřní Já.

Dama znamená sebekontrolu. V rámci ní rozumem (Buddha) krotit smysly, myšlenky a pocity, takže necválají sem a tam jako splašené koně; dokážeš se vyvarovat neuvážených činů a ušetřit svůj život od následných problémů a utrpení.

Shradda: důvěra. Důvěra je něco velmi podstatného nejen v duchovním, ale i v každém světském vztahu. Kde se ztratí důvěra, roste pochybnost a pozvolna zničí lásku. Komu můžeš důvěřovat? Především sobě samému. Mnoho lidí však svou důvěru v sebe samého ztratilo.

Důvěru ve svou cestu a svou roli máš z toho důvodu, aby tě od nich nemohl nikdo a nic odvést nebo zcela odradit. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmínečnou důvěru.

Když ses jednou pro nějakou cestu rozhodl, nedej se odradit obtížemi. Zůstaň v dosažení toho, co sis předsevzal, co nejhlouběji přesvědčen a říkej si s vnitřní jistotou: "Dokážu to". Neříkej si: "Zkusím to". Tím se pouze ochromíš. Postav se k šanci odvážně, protože ti ji nabídnul osud a nech výsledek svého snažení v rukou božích.

A za další, daruj svému mistru a Bohu absolutní důvěru. Když neustále pochybuješ, nemůžeš spatřit pravdu, i kdyby stála přímo před tvýma očima.

Uparati znamená být nad věcí, nebýt na ničem závislý a ničeho se nebát. Když přistoupíš ke všemu co tě potká pozitivním způsobem, nic ti nemůže způsobit skutečnou škodu, protože si dokážeš odnést hodnotné ponaučení i z nejnešťastnějších událostí. Obavy a problémy vznikají pouze tehdy, když se člověk bojí, že něco ztratí. Bohatý člověk, který se obklopí strážci, zdmi a zámky, je ve skutečnosti vězněm svého majetku.

Titiksha je vyrovnanost a duševní síla. Každý ví, že v životě se znovu a znovu setkáváme s překážkami a obtížemi. Bylo někdy Bytí zcela bez problémů? Neztrácej nervy ani když situace vypadá beznadějně. Mysli na to, že nic netrvá věčně. Neměnné a věčné je jen Já. Všechno ostatní je nestálé a proměnlivé, protože čas jde nezadržitelně kupředu. Tělo se mění každou vteřinou; stejně se neustále mění myšlenky, pocity a situace. Nikdy nezoufej, i kdyby se ti mělo někdy vodit špatně. Modli se k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnitřní sílu, statečnost a vytrvalost.

Samadhana, poslední ze šesti pokladů, označuje vnitřní koncentraci a orientaci na cíl. Nikdy neztrať cíl z očí. Když se objeví problémy a překážky, klidně se usaď, zavři oči a přemýšlej o situaci. Když ti hrozí, že tě přemůže nával zlosti a vášní, nejednej hned. Drž si odstup a pouze pozoruj své pocity.

Mahaprabhuji řekl: "Když jsou vlny vysoké, neměl by se člověk potápět v moři za perlami." Počkej tedy, dokud se tvé vnitřní vlny částečně nevyhladí.

Samadhana znamená i zcela nezávislé stažení se do sebe a pozorování se. Když trochu uklidníš vnitřní vlnění, můžeš se ponořit hluboko do svého Já. Pouze tam můžeš zažít pravdu a realitu a pochopit význam všech těžkostí a utrpení. Tím, že stáhneš ducha dovnitř od vnějších věcí, dokážeš se spojit s vyšším vědomím v sobě, které umí odpovědi na všechny tvé otázky.